Dokumenty kadrowe

§ wymagany
  • Ostatnia aktualizacja: 30.08.2022
Skierowanie na badanie wstępne
§ wymagany
  • Ostatnia aktualizacja: 30.08.2022
Świadectwo pracy
§ wymagany
§ wymagany
§ wymagany
  • Ostatnia aktualizacja: 30.08.2022
Sprzeciw wobec kary porządkowej
§ wymagany
§ wymagany
  • Ostatnia aktualizacja: 30.08.2022
Pozew o uchylenie kary porządkowej