Dokumenty kadrowe

  • Ostatnia aktualizacja: 25.05.2020
Gotowość do pracy
  • Ostatnia aktualizacja: 25.05.2020
Przeniesienie w stan nieczynny
  • Ostatnia aktualizacja: 25.05.2020
Rozwiązanie stosunku pracy