Procedury. Regulaminy. Instrukcje.

  • Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023
Procedura obserwacji zajęć
§ wymagany
  • Ostatnia aktualizacja: 03.06.2023
Regulamin pracy po 26.04.2023 r.
§ wymagany
  • Ostatnia aktualizacja: 06.04.2023
Polecenie pracy zdalnej