Procedury. Regulaminy. Instrukcje.

  • Ostatnia aktualizacja: 20.01.2020
Instrukcja kancelaryjna
  • Ostatnia aktualizacja: 20.01.2020
Przykładowa instrukcja kancelaryjna
  • Ostatnia aktualizacja: 20.01.2020
Procedura kontroli dokumentacji