Procedury. Regulaminy. Instrukcje.

  • Ostatnia aktualizacja: 01.01.2021
Instrukcja czyszczenia kuchni
  • Ostatnia aktualizacja: 01.01.2021
Instrukcja mycia i płukania
  • Ostatnia aktualizacja: 01.01.2021
Instrukcja zmywania ręcznego
  • Ostatnia aktualizacja: 01.11.2020
Regulamin pracy zdalnej
  • Ostatnia aktualizacja: 01.11.2020
Regulamin pracowni komputerowej