Awans zawodowy Nauczycieli

§ wymagany
§ wymagany
  • Ostatnia aktualizacja: 06.11.2023
Cząstkowa ocena pracy
§ wymagany
§ wymagany
§ wymagany
§ wymagany
§ wymagany
§ wymagany
  • Ostatnia aktualizacja: 07.11.2023
Powołanie zespołu oceniającego
§ wymagany
§ wymagany
§ wymagany