Autorzy

Dariusz Skrzyński

prawnik, trener, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego. Prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców. Autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowanych do szkół i przedszkoli. Właściciel serwisu www.eduprawnik.pl. Prowadzi Kancelarię EDUPRAWNIK specjalizującą się w obsłudze placówek oświatowych oraz wydawców.

Roman Lorens

Ekspert prawa oświatowego, były dyrektor szkoły. Certyfikowany trener MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR – TRAIN the TRAINER; Akredytowany Ekspert ©KFE; Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Europejskich. Autor licznych publikacji książkowych i artykułów z zakresu zarządzania oświatą. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizacją i zarządzaniem oświatą oraz nowymi technologiami w edukacji.

Małgorzata Karwala

Specjalista z zakresu organizacji i zarządzania oświatą z wieloletnim doświadczeniem w diagnozowaniu potrzeb rozwojowych placówki i organizowaniu współpracy zespołowej nauczycieli. Konsultant w zakresie wsparcia przedszkoli, szkół i placówek w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, organizacji kształcenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych we współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.