Jedyny serwis na rynku uwzględniający


KOMPLETNY wykaz OBLIGATORYJNYCH dokumentów w szkole

podstawa prawna ● poprawna treść dokumentu ● terminy

Co to daje dyrektorowi szkoły?

  • Tworzysz tylko niezbędną dokumentację, bo teraz wiesz, które dokumenty są obowiązkowe
  • Masz pewność, że nie pomijasz ważnych dokumentów w nadmiarze dotychczasowych obowiązków
  • Znasz prawidłową treść dokumentów, dzięki dostarczonym wzorom
  • Wiesz, jak często każdy obowiązkowy dokument należy aktualizować
  • Znasz daty składania dokumentów do instytucji zewnętrznych
  • Zajmujesz się tylko dokumentacją wymaganą w danym okresie roku szkolnego
Nowy podział dokumentów na wymagane i zalecane

Wrzesień 2022

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023.

Nadzór i organizacja pracy placówki, zatrudnianie nauczycieli i specjalistów, awans zawodowy po zmianach od 1 września 2022 r.

Nowy podział dokumentów na wymagane i zalecane

Maj 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkach w okresie czerwiec-sierpień 2022 r.

Podsumowanie i zakończenie roku szkolnego. Arkusz organizacji. Dokumentacja dotycząca cudzoziemców. Zmiany w Karcie Nauczyciela.

Nowy podział dokumentów na wymagane i zalecane

Marzec 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkach w okresie marzec-maj 2022 r.

Przyjmowanie uchodźców do szkół. Rekrutacja. Awans zawodowy. Bieżące funkcjonowanie placówki. Procedury, narzędzia, dokumentacja

Nowy podział dokumentów na wymagane i zalecane

Styczeń 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkach w okresie styczeń – marzec 2022 r.

Zarządzenia i decyzje administracyjne, wyniki nadzoru pedagogicznego, organizacja pracy szkoły, klasyfikacja, organizacja wycieczek, BHP i kadry, rozwój zawodowy nauczycieli, regulaminy i procedury, monitorowanie pracy placówki, funkcjonowanie w okresie pandemii COVID-19

Listopad 2021

Narzędzia nadzoru pedagogicznego

Kontrola obowiązku szkolnego, ocena pracy nauczyciela i dyrektora, sprawy pracownicze

Wrzesień 2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

Nowy nadzór pedagogiczny, zmiany w przepisach, procedury i dokumentacja wymagane w okresie pandemii COVID-19.