4

Marzec 2021

REKRUTACJA, RUCH KADROWY,
BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI A COVID-19.

Procedury, narzędzia, dokumentacja.

15 zestawów | 135 dokumentów

JUŻ GOTOWY!

  • Aktualne procedury związane z nauczaniem zdalnym i hybrydowym
  • Wnioski, zarządzenia i protokoły rekrutacji do szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • Procedury, arkusze, pisma związane ze stanowiskiem dyrektora
  • Dokumentacja oceny pracy nauczycieli
  • Dokumentacja stosunku pracy, urlopy, ZFŚS
Zobacz więcej
1

Wrzesień 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Nadzór pedagogiczny, nauczanie zdalne, procedury i dokumentacja wymagane w okresie pandemii CO VID-19

2

Listopad 2020

Bieżące funkcjonowanie szkół w czasie pandemii

Ewaluacja, monitorowanie, ocena pracy nauczycieli

3

Styczeń 2021

Podsumowanie I półrocza w nauczaniu hybrydowym oraz zdalnym

Sprawozdawczość, nadzór pedagogiczny, funkcjonowanie placówki w COVID-19.

5

Maj 2021

Podsumowanie roku szkolnego w czasie pandemii

Nadzór, ewaluacja i inna sprawozdawczość roczna