3

Styczeń 2020

PODSUMOWANIE I I ROZPOCZĘCIE
II PÓŁROCZA W SZKOLE

Sprawozdawczość, nadzór pedagogiczny, funkcjonowanie placówki w okresie pandemii COVID-19, sprawy pracownicze

9 zestawów | 120 dokumentów

JUŻ GOTOWY!

  • Sprawozdania, wyniki, wnioski i podsumowania nadzoru pedagogicznego w I półroczu 2020/2021
  • Aktualne instrukcje sanitarne i inne dokumenty w okresie pandemii COVID-19
  • Uchwały Rady Pedagogicznej związane ze zmianami w Statucie, klasyfikacją i nadzorem pedagogicznym
  • Zestaw obowiązującej dokumentacji pracowniczej.
Zobacz więcej
1

Wrzesień 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Nadzór pedagogiczny, nauczanie zdalne, procedury i dokumentacja wymagane w okresie pandemii CO VID-19

2

Listopad 2020

Bieżące funkcjonowanie szkół w czasie pandemii

Ewaluacja, monitorowanie, ocena pracy nauczycieli

4

Marzec 2021

Rozpoczęcie II półrocza

Rekrutacja i procedury egzaminacyjne

5

Maj 2021

Podsumowanie roku szkolnego w czasie pandemii

Nadzór, ewaluacja i inna sprawozdawczość roczna