Pakiet EXTRA 2024


Wdrażanie
STANDARDÓW
OCHRONY
MAŁOLETNICH

  • Polityka ochrony małoletnich
  • Procedury postępowania i zarządzenia
  • Harmonogramy i listy kontrolne
  • Materiały dla uczniów, nauczycieli i rodziców
Nowa wymagana dokumentacja Obowiązująca od 15 lutego 2024 r.
Podział dokumentów na wymagane i zalecane

Maj 2024

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego. Zakończenie bieżącego i przygotowanie do nowego roku szkolnego.

Podział dokumentów na wymagane i zalecane

Marzec 2024

Rekrutacja do szkół, egzaminy, konkurs na dyrektora, zatrudnianie od 15.02.2024.

Podział dokumentów na wymagane i zalecane

Styczeń 2024

Podsumowanie półrocza - sprawozdawczość i dokumentacja kontrolna, dokumentacja pracownicza na 2024 r., bhp i sytuacje kryzysowe.

Podział dokumentów na wymagane i zalecane

Listopad 2023

Rozwój zawodowy nauczycieli, kadry i ZFŚS, bony na laptopy dla nauczycieli. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.

Podział dokumentów na wymagane i zalecane

Wrzesień 2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Nadzór i organizacja pracy placówki. Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.

Podział dokumentów na wymagane i zalecane

Marzec 2023

Kodeks pracy po zmianach, Karta Nauczyciela 2023, nowe wymagania w konkursie na dyrektora szkoły.

Rekrutacja, organizacja pracy, bieżące funkcjonowanie placówki.