Wrzesień 2019

Planowanie i organizacja roku szkolnego 2019/2020

oraz najnowsze zmiany w karcie nauczyciela i pozostałych przepisach

Listopad 2019

Plany finansowe, awans zawodowy, ocena pracy oraz ewaluacja wewnętrzna

w roku szkolnym 2019/2020

Styczeń 2020

Podsumowanie I i rozpoczęcie II półrocza w szkole

Maj 2020

Funkcjonowanie szkół oraz podsumowanie roku 2019/2020

w czasie pandemii COVID-19