1

Wrzesień 2020

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

NADZÓR PEDAGOGICZNY, NAUCZANIE ZDALNE

PROCEDURY I DOKUMENTACJA WYMAGANE W OKRESIE PANDEMII COVID-19

17 zestawów | 167 dokumentów

JUŻ GOTOWY!

  • Procedury BHP i dokumentacja niezbędna w okresie pandemii COVID-19
  • Dokumentacja zawieszenia zajęć po 1 września 2020
  • Dokumenty Rady Pedagogicznej i Zarządzenia Dyrektora
  • Umowy, procedury. polecenia w relacji pracodawca - pracownik
  • Dokumentacja zmian w Statucie
  • Formy nadzoru pedagogicznego
Zobacz więcej
2

Listopad 2020

Bieżące funkcjonowanie szkół w czasie pandemii

Ewaluacja, monitorowanie, ocena pracy nauczycieli

3

Styczeń 2021

Podsumowanie I półrocza

w nauczaniu hybrydowym oraz zdalnym

4

Marzec 2021

Rozpoczęcie II półrocza

Rekrutacja i procedury egzaminacyjne

5

Maj 2021

Podsumowanie roku szkolnego w czasie pandemii

Nadzór, ewaluacja i inna sprawozdawczość roczna