5

Maj 2021

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
PO POWROCIE DO SZKÓŁ

Nadzór, ewaluacja i inna sprawozdawczość roczna.

13 zestawów | 91 dokumentów

JUŻ GOTOWY!

  • Sprawozdania z nadzoru i podsumowania roku szkolnego po okresie pandemii
  • Procedury, regulaminy i zarządzenia związane z powrotem do szkół
  • Dokumentacja egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzianów wiedzy
  • Procedura organizacji zajęć wspomagających – projekt regulacji
  • Narzędzia ewaluacji wewnętrznej
  • Dokumentacja awansu zawodowego
Zobacz więcej
1

Wrzesień 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Nadzór pedagogiczny, nauczanie zdalne, procedury i dokumentacja wymagane w okresie pandemii CO VID-19

2

Listopad 2020

Bieżące funkcjonowanie szkół w czasie pandemii

Ewaluacja, monitorowanie, ocena pracy nauczycieli

3

Styczeń 2021

Podsumowanie I półrocza w nauczaniu hybrydowym oraz zdalnym

Sprawozdawczość, nadzór pedagogiczny, funkcjonowanie placówki w COVID-19.

4

Marzec 2021

Rekrutacja, ruch kadrowy, bieżące funkcjonowanie placówki a COVID-19.

Procedury, narzędzia, dokumentacja.