Planowanie i organizacja roku szkolnego 2018/2019 oraz ocena pracy nauczyciela po zmianach

IV. Ocena pracy nauczyciela po zmianach od 1 września 2018 r.

 1. Arkusz oceny poziomu spełnienia kryteriów oceny pracy nauczyciela
 2. Harmonogram oceny pracy nauczycieli
 3. Karta oceny pracy nauczyciela
 4. Notatka służbowa ze spotkania
 5. Pismo do związku zawodowego w sprawie wydania opinii o projekcie regulaminu
 6. Pismo przekazujące odwołanie od oceny pracy
 7. Polecenie wydania opinii o ocenie dorobku zawodowego nauczyciela
 8. Porównanie wskaźników oceny pracy w poszczególnych typach szkół
 9. Procedura oceny pracy nauczyciela
 10. Procedura uchwalania regulaminu oceny pracy
 11. Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela w placówce
 12. Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela w placówce doskonalenia nauczycieli
 13. Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela w poradni psychologiczno-pedagogicznej
 14. Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela w szkole (np. podstawowej, liceum)
 15. Rozwiązanie stosunku pracy następuje z powodu uzyskania negatywnej oceny pracy
 16. Wykaz przykładowych wskaźników oceny pracy nauczyciela dyplomowanego
 17. Wykaz przykładowych wskaźników oceny pracy nauczyciela kontraktowego
 18. Wykaz przykładowych wskaźników oceny pracy nauczyciela mianowanego
 19. Wykaz przykładowych wskaźników oceny pracy nauczyciela stażysty
 20. Zarządzenie w sprawie uchwalenia regulaminu oceny pracy nauczycieli
 21. Zawiadomienie nauczyciela o możliwości zapoznania się z projektem oceny pracy
 22. Zawiadomienie nauczyciela o rozpoczęciu jego oceny pracy
 23. Zawiadomienie rady rodziców o dokonywanej ocenie pracy
 24. Zawiadomienie samorządu uczniowskiego o dokonywanej ocenie pracy
 25. Zawiadomienie związków o terminie zapoznawania nauczyciela z projektem oceny jego pracy