Planowanie i organizacja roku szkolnego 2019/2020 oraz najnowsze zmiany w karcie nauczyciela i pozostałych przepisach

III. Nadzór pedagogiczny. Pozostałe narzędzia

 1. Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2019 r.

XX. Bezpieczeństwo placówki. Monitoring wizyjny

 1. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych z monitoringu
 2. Informacja o stosowaniu monitoringu w szkole przed dopuszczeniem do wykonywania obowiązków służbowych
 3. Klauzula informacyjna o prowadzonym monitoringu
 4. Monitoring w szkołach publicznych i niepublicznych – porównanie rozwiązań
 5. Ogłoszenie o wprowadzeniu monitoringu w szkole
 6. Protokół przekazania na nośniku elektronicznym danych z systemu monitoringu
 7. Regulamin dotyczący funkcjonowania monitoringu wizyjnego
 8. Rejestr działań w systemie monitoringu wizyjnego
 9. Rejestr udostępnionych nagrań z monitoringu wizyjnego
 10. Rejestr wykonanych kopii nagrań z monitoringu wizyjnego
 11. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej wprowadzenia monitoringu wizyjnego
 12. Uchwała Rady Rodziców w sprawie opinii dotyczącej wprowadzenia monitoringu wizyjnego
 13. Uchwała Samorządu Uczniowskiego w sprawie opinii dotyczącej wprowadzenia monitoringu wizyjnego
 14. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z monitoringu wizyjnego
 15. Wniosek o udostępnienie zapisu z monitoringu
 16. Wniosek o wgląd do zapisu z monitoringu
 17. Wniosek o zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego
 18. Wykaz komputerów z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie nagrań z systemu monitoringu wizyjnego
 19. Wykaz miejsc, w których znajdują się kamery monitoringu wizyjnego
 20. Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach lub na terenie wokół placówki
 21. Zastrzeżenia do protokołu kontroli
 22. Zawiadomienie o planowanym uruchomieniu monitoringu wizyjnego