Rekrutacja do szkół, egzaminy, konkurs na dyrektora, zatrudnianie od 15.02.2024.

XI. Egzaminy i sprawdziany – sprawdzian wiedzy i umiejętności § wymagane

  1. Protokół ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności
  2. Wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności

XXIV. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych

  1. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych