Podsumowanie nadzoru pedagogicznego. Zakończenie bieżącego i przygotowanie do nowego roku szkolnego.

XI. Egzaminy i sprawdziany – sprawdzian wiedzy i umiejętności § wymagane

  1. Protokół ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności
  2. Wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności

XXIV. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych

  1. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych