Ostatnia aktualizacja: 14.03.2022

Liczba stron: 4

Instrukcja postępowania w przypadku groźby zdetonowania ładunku wybuchowego

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Instrukcje. Kwalifikacje

PAKIET: Marzec 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkach w okresie marzec-maj 2022 r.