§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 1

Opinia związków zawodowych o projekcie Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021, poz. 1082 ze zm.), art. 3 [1] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia … o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (Dz. U. z …)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron