§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 1

Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

Koniec I półrocza

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

PAKIET: Styczeń 2023

Podsumowanie I półrocza, aktualizacja dokumentacji obowiązkowej do nowych przepisów prawa.