§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 3

Protokół przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 44k ust. 1-3 ustawy z 7 września o systemie oświaty (tekst jedn.: (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230))

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

PAKIET: Styczeń 2023

Podsumowanie I półrocza, aktualizacja dokumentacji obowiązkowej do nowych przepisów prawa.