§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 23.11.2022

Liczba stron: 2

Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Kształcenie nauczycieli

PAKIET: Listopad 2022

Rozwój zawodowy nauczycieli, ocena pracy, procedury i regulaminy w sytuacjach trudnych i kryzysowych.