§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 1

Zawiadomienie organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny o wycieczce lub imprezie zagranicznej

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 7 rozrządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1055)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron