§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 1

Zgoda na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r., poz. 1055)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron