Ostatnia aktualizacja: 23.11.2022

Liczba stron: 3

Zawiadomienie sądu rodzinnego o okolicznościach świadczących o demoralizacji lub popełnieniu czynu karalnego przez ucznia

Podgląd początkowych stron