Podsumowanie I i rozpoczęcie II półrocza w szkole. Sprawozdawczość, kontrola zarządcza i inne obszary zarządzania placówką

I. Obowiązki dyrektora szkoły. Zadania dyrektora szkoły w lutym marcu i kwietniu 2020 r .

 1. Obowiązki dyrektora szkoły w kwietniu 2020 r.
 2. Obowiązki dyrektora szkoły w lutym 2020 r.
 3. Obowiązki dyrektora szkoły w marcu 2020 r.

III. Kontrola zarządcza

 1. Okresowe sprawozdanie na temat ryzyk
 2. Procedura badania stanu kontroli zarządczej
 3. Procedura badania stanu kontroli zarządczej dla dyrektora
 4. Zarządzenie dyrektora w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej pierwszego stopnia
 5. Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych
 6. Zarządzenie dyrektora w sprawie procedury badania stanu kontroli zarządczej
 7. Zarządzenie dyrektora w sprawie procedury identyfikacji, analizy i określenia reakcji na ryzyko
 8. Zarządzenie dyrektora w sprawie procedury wyznaczania celów i ustalenia mierników ich realizacji
 9. Zarządzenie dyrektora w sprawie regulaminu ocen nauczycieli
 10. Zarządzenie dyrektora w sprawie regulaminu ocen pracowników samorządowych
 11. Zarządzenie dyrektora w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
 12. Zarządzenie dyrektora w sprawie sposobu zarządzania ryzykiem
 13. Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia instrukcji obejmującej procedury nadzoru w zakresie gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych
 14. Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność placówki oraz procedur kontroli ich stosowania
 15. Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków
 16. Zarządzenie dyrektora w sprawie ustanowienia Kodeksu etycznego pracowników samorządowych
 17. Zarządzenie dyrektora w sprawie ustanowienia w Księgi procedur