Rekrutacja, ruch kadrowy, bieżące funkcjonowanie placówki a COVID-19. Procedury, narzędzia, dokumentacja.

XI. Ruch kadrowy

 1. Informacja o przekształceniu okresowej umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania
 2. Informacja o przekształceniu okresowej umowy o pracę w umowę na czas nieokreślony
 3. Informacja o przekształceniu okresowej umowy o pracę w umowę na czas nieokreślony
 4. Odwołanie oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku pracy
 5. Pismo w sprawie ograniczenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela, z którym nawiązano stosunek pracy przez mianowanie
 6. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie zmian organizacyjnych i niezłożeniu wniosku o przeniesienie w stan nieczynny
 7. Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela wskutek przejścia na emeryturę
 8. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji placówki
 9. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek cofnięcia skierowania do nauczania religii
 10. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy
 11. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek uzyskania negatywnej oceny pracy
 12. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok
 13. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania na jego wniosek
 14. Rozwiązanie umowy o pracę podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela
 15. Umowa o pracę na czas określony - nauczyciel
 16. Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny
 17. Wzór zgody nauczyciela w ciąży na godziny ponadwymiarowe
 18. Zawiadomienie związków zawodowych o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania