Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

XV. Zakres zmian egzamin na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 r.

  1. Zakres zmian w egzaminie maturalnym w 2022 roku
  2. Zakres zmian w egzaminie ósmoklasisty w 2022 roku