§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 2

Decyzja w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Decyzje administracyjne

PAKIET: Styczeń 2023

Podsumowanie I półrocza, aktualizacja dokumentacji obowiązkowej do nowych przepisów prawa.