Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 13

Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi

Podgląd początkowych stron