§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 5

Regulamin działalności Rady Szkoły

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 81 ust. 1 pkt 8 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron