§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 3

Skierowanie na badania lekarskie okresowe lub kontrolne

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Załącznik nr 3a Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2067 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Status zawodowy nauczycieli

PAKIET: Styczeń 2023

Podsumowanie I półrocza, aktualizacja dokumentacji obowiązkowej do nowych przepisów prawa.