Ostatnia aktualizacja: 07.06.2022

Liczba stron: 2

Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu ds. opracowania IPET - organizacja i udzielanie pomocy uczniowi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim organizacja kształcenia specjalnego

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Podgląd początkowych stron