Ostatnia aktualizacja: 08.06.2022

Liczba stron: 1

Uchwała rady pedagogicznej w sprawie skrócenia albo przedłużenia nauki w oddziale przygotowawczym

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Podgląd początkowych stron