§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2022

Liczba stron: 1

Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w statucie

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 80 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Prawo wewnątrzszkolne

PAKIET: Maj 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkachw okresie czerwiec-sierpień 2022 r.