§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2022

Liczba stron: 2

Wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Egzaminy i sprawdziany - sprawdzian wiedzy i umiejętności

PAKIET: Maj 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkachw okresie czerwiec-sierpień 2022 r.