§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 1

Zapoznanie pracowników z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021, poz. 1082 ze zm.), art. 3 [1] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron