§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2022

Liczba stron: 3

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie nadzoru na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 23 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron