Narzędzia nadzoru pedagogicznego.

I. Obowiązki dyrektora na listopad i grudzień 2021 roku

 1. Obowiązki dyrektora w grudniu
 2. Obowiązki dyrektora w listopadzie

II. Nadzór pedagogiczny - narzędzia

 1. Arkusz kontroli dziennika lekcyjnego
 2. Arkusz kontroli dziennika zajęć pozalekcyjnych
 3. Arkusz kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. Ocena efektywności i adekwatności realizacji zadań szkoły w zakresie współpracy z Radą Rodziców
 4. Arkusz kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. Ocena efektywności organizacji kształcenia specjalnego
 5. Arkusz kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. Ocena prawidłowości organizacji kształcenia specjalnego
 6. Arkusz kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. Ocena prawidłowości realizacji procesów edukacyjnych szkoły. Efektywność realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Realizacja programów nauczania z przedmiotów humanistycznych
 7. Arkusz kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. Ocena prawidłowości realizacji zadań szkoły w zakresie współpracy z Radą Rodziców
 8. Arkusz kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. Ocena zgodności z prawem realizacji procesów edukacyjnych szkoły. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego – II etap kształcenia. Zestaw programów nauczania przedmiotów humanistycznych
 9. Arkusz obserwacji
 10. Arkusz obserwacji lekcji
 11. Arkusz obserwacji ucznia
 12. Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych - indywidualizacja procesu nauczania
 13. Arkusz obserwacji zajęć świetlicowych
 14. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami
 15. Harmonogram doskonalenia kompetencji nauczyciela – indywidualny plan wspomagania
 16. Harmonogram wspomagania
 17. Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły na rok szkolny 2021/2022