Ostatnia aktualizacja: 29.10.2021

Liczba stron: 3

Arkusz kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. Ocena efektywności i adekwatności realizacji zadań szkoły w zakresie współpracy z Radą Rodziców

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Nadzór pedagogiczny - narzędzia

PAKIET: Listopad 2021

Narzędzia nadzoru pedagogicznego.