Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Nadzór i organizacja pracy placówki. Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.

I. Zmiany w prawie oświatowym § wymagane

 1. Przegląd najważniejszych zmian w prawie oświatowym

X. Sprawy kadrowe § wymagane

 1. Akt mianowania
 2. Akt mianowania – instrukcja wypełniania
 3. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego z uzasadnieniem po odbyciu przygotowania do zawodu nauczyciela
 4. Decyzja o obniżeniu wynagrodzenia w związku z tymczasowym aresztowaniem
 5. Decyzja o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków
 6. Decyzja o zawieszeniu nauczyciela, przeciwko któremu toczy się postępowanie karne w sprawie o naruszenie praw i dobra dziecka
 7. Informacja dla nauczyciela początkującego o terminie lekcji pokazowej w drugim roku przygotowania do zawodu
 8. Informacja o przekształceniu okresowej umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania
 9. Informacja o wolnych stanowiskach dla nauczycieli
 10. Informacja o wyrażeniu zgody na skrócenie okresu przygotowania do zawodu nauczyciela
 11. Odpowiedź na sprzeciw wobec kary porządkowej
 12. Odwołanie od oceny okresowej
 13. Oświadczenie nauczyciela – tytuł naukowy
 14. Oświadczenie nauczyciela o uzyskaniu przygotowania pedagogicznego w trakcie pierwszego roku pracy
 15. Oświadczenie o nietoczeniu się postępowania karnego i dyscyplinarnego pracownika z art. 15 Prawa oświatowego
 16. Pismo dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu – przyznanie mentora
 17. Pismo informujące pracownika o zmianie regulaminu wynagradzania
 18. Pismo stwierdzające wygaśnięcie stosunku pracy na skutek prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie
 19. Pismo w sprawie wymierzenia kary porządkowej
 20. Podwyżki dla pracowników samorządowych
 21. Porozumienie stron zmieniające warunki umowy o pracę
 22. Pozew o uchylenie kary porządkowej
 23. Regulamin okresowej oceny pracowników
 24. Skierowanie na badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 25. Skierowanie na badanie wstępne
 26. Skierowanie na zaległy urlop wypoczynkowy
 27. Sprzeciw wobec kary porządkowej
 28. Świadectwo pracy
 29. Umowa o pracę – art. 10 ust. 3a KN
 30. Umowa o pracę – art. 10 ust. 3a KN – instrukcja wypełniania
 31. Umowa o pracę – art.10 ust. 9
 32. Umowa o pracę – art.10 ust. 9 – instrukcja wypełniania
 33. Umowa o pracę – art.10 ust.2 KN
 34. Umowa o pracę – art.10 ust.2 KN – instrukcja wypełniania
 35. Umowa o pracę – art.10 ust.3
 36. Umowa o pracę – art.10 ust.3b KN
 37. Umowa o pracę – art.10 ust.3b KN – instrukcja wypełniania
 38. Umowa o pracę – art.10 ust.7 org.
 39. Umowa o pracę – art.10 ust.7 zast.
 40. Umowa o pracę – art.17
 41. Umowa o pracę – art.17 – instrukcja wypełniania
 42. Umowa o pracę na czas określony z pracownikiem niepedagogicznym
 43. Wniosek nauczyciela o odbywanie skróconego przygotowania do zawodu – nauczyciel akademicki
 44. Wniosek nauczyciela o odbywanie skróconego przygotowania do zawodu nauczyciel 5 lat i dorobek zawodowy
 45. Wniosek o udzielenie urlopu bezpośrednio po urlopie związanym z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich
 46. Wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy
 47. Wygaśnięcie stosunku pracy wskutek śmierci nauczyciela
 48. Wypowiedzenie zmieniające w zw. ze zmianą regulaminu wynagradzania
 49. Zawiadomienie inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę w warunkach art. 25(1) 4 pkt 4 Kodeksu pracy
 50. Zobowiązanie pracownika do wykorzystania zaległych dni urlopu wypoczynkowego