§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 3

Akt mianowania (nawiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania)

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 10 ust. 5, art. 14. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1762)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Status zawodowy nauczycieli

PAKIET: Styczeń 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkach w okresie styczeń – marzec 2022 r.