Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 5

Arkusz dla wychowawcy klasy. Monitorowanie procesu organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o SPE w okresie kształcenia na odległość od września do grudnia 2021 r.

Co musisz zrobić?

​Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Podsumowanie I semestru

PAKIET: Styczeń 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkach w okresie styczeń – marzec 2022 r.