Data publikacji: 01.11.2020

Liczba stron: 2

Arkusz oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi z dysleksją rozwojową w trybie nauczania zdalnego

Dokument wzorcowy

Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!

Podgląd stron
Dokument należy do zestawu
COVID-19. Dokumentacja dla szkół i placówek prowadzących nauczanie zdalne zgodnie z przepisami z dnia 6 listopada 2020 r.

PAKIET: Listopad 2020

Bieżące funkcjonowanie szkół w czasie pandemii