§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022

Liczba stron: 1

Decyzja ws. udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 73 ust. 1 pkt 2 i ust. 10j ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela, (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron