§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.08.2022

Liczba stron: 2

Deklaracja zgody (oświadczenie) rodziców na udział dziecka w wycieczce szkolnej

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. poz. 1055)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron