§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2023

Liczba stron: 5

Dokumentacja o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – (nowe przepisy obowiązujące od 1 września 2022 r.)

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1914)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron