Podsumowanie i zakończenie roku szkolnego, regulamin pracy i inne dokumenty po nowelizacji Karty Nauczyciela, awans zawodowy po zmianach.

XI. Egzaminy i sprawdziany - sprawdzian wiedzy i umiejętności § wymagane

  1. Protokół ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności
  2. Wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności

XXII. Rada Pedagogiczna