§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 3

Dokumentacja powypadkowa – protokół powypadkowy

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. z 2019 r. , poz. 1071)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron