§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 2

Wniosek dyrektora do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1604)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron