§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 1

Rejestr wypadków uczniów

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron