§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023

Liczba stron: 10

Protokół kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1604)

Jak często należy aktualizować ten dokument

Przegląd powinien być przeprowadzany co najmniej raz w roku i co najmniej raz w roku ocena stanu bezpieczeństwa w szkole wymaga aktualizacji

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd początkowych stron