§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 05.04.2023

Liczba stron: 4

Obowiązki dyrektora w maju 2023 r.

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Obowiązki dyrektora

PAKIET: Marzec 2023

Kodeks pracy po zmianach, Karta Nauczyciela 2023, nowe wymagania w konkursie na dyrektora szkoły. Rekrutacja, organizacja pracy, bieżące funkcjonowanie placówki.