§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2022

Liczba stron: 1

Odpowiedź dyrektora szkoły

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron