§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2022

Liczba stron: 2

Protokół egzaminu poprawkowego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 16 ust.7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r.

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron