Ostatnia aktualizacja: 25.01.2021

Liczba stron: 1

Oświadczenie pracownika w sprawie dokonywania potrąceń z wynagrodzenia

Podgląd stron
Dokument należy do zestawu
Sprawy pracownicze

PAKIET: Styczeń 2021

Podsumowanie I półrocza w nauczaniu hybrydowym oraz zdalnym