§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 23.11.2022

Liczba stron: 1

Pismo zobowiązujące nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Nauczyciel mianowany - obowiązująca dokumentacja

PAKIET: Listopad 2022

Rozwój zawodowy nauczycieli, ocena pracy, procedury i regulaminy w sytuacjach trudnych i kryzysowych.