§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2023

Liczba stron: 1

Pismo zobowiązujące nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd początkowych stron